Disputas: Cand.polit. Ola Johan Sjøbakken

Ola Johan Sjøbakken vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 14. desember 2012.

Avhandlingens tittel er:

Elevsamtalen som jevnlig dialog i et aksjonsforskningsperspektiv.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Aksjonsforskning i lys av kritisk teori med utgangspunkt i Carr og Kemmis (1986) og med et sideblikk på Thomas Mathiesens begrep "Det uferdige" (1971).

Tid: Fredag 14. desember 2012, klokken 10.15 - 11.00

Sted:  Wilhelm Bjerknes hus, auditorium 1, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor dr.pæd. Mads Hermansen, Nordic School of Public Health, Gøteborg (1.opponent) .
  • Professor Torill Moen, Pedagogisk institutt, NTNU (2. opponent)
  • 3. medlem av komitéen og koordinator er professor emeritus Gunnar Handal, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor emeritus Kirsten Hofgaard Lycke, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Britt Ulstrup Engelsen, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor II Halvor Bjørnsrud, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

For sammendrag, les her:

For information in English, see:

Publisert 20. nov. 2012 14:51 - Sist endret 12. jan. 2017 14:55