Disputas: Cand.polit. Torill Aagot Halvorsen

Torill Aagot Halvorsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 30. november 2012.

Avhandlingens tittel er:

Fanget i språket? IKT og språkvalg i tanzaniansk høyere utdanning - en revitalisering av kiswahili? En studie utført ved Universitetet i Dar es Salaam..

Foto: Shane Colvin

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: En kritisk analyse af forskellige synspunkter på sammenhængen mellem undervisningssprog og IKT i forskellige kontekster i Afrika, herunder i Tanzanias nabolande.

Tid: Fredag 30. november 2012, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Lennart Wohlgemuth, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, Sverige (1.opponent) .
  • Professor Yngve Nordkvelle, Avdeling for pedagogikk og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer (2. opponent)
  • 3. medlem av komitéen og koordinator er Lene Buchert, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor Tone Kvernbekk, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Birgit Brock-Utne, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Ola Erstad, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

 

For sammendrag, les her.

For information in English, see:

Publisert 24. okt. 2012 16:45 - Sist endret 26. nov. 2012 10:28