sammendragdisputaser

Sist endret 29. nov. 2012 11:44 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Kompetanseutvikling som styringsmiddel i videregående skole. en institusjonell analyse av hvordan kompetanseutvikling formes i en lokal kontekst.

Sist endret 29. nov. 2012 11:45 av aevandt@uio.no

Title of the dissertation:

Kompetanseutvikling som styringsmiddel i videregående skole. En institutsjonell analyse av hvordan kompetanseutvikling formes i en lokal kontekst.

Sist endret 24. okt. 2012 16:46 av Solveig Bauge Løland

Avhandlingens tittel er:

Parallelle prosesser i spesialpedagogisk rådgivning.

 

Sist endret 25. okt. 2012 16:40 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Constructing knowledge for the teaching profession. A comparative analysis of policy making, curricula content, and novice teachers' knowledge relations in the cases of Finland and Norway.

Sist endret 23. nov. 2012 11:03 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Constructing knowledge for the teaching profession. A comparative analysis of policy making, curricula content, and novice teachers' knowledge relations in the cases of Finland and Norway.

Sist endret 24. okt. 2012 16:46 av Solveig Bauge Løland

Avhandlingens tittel er:

Inkludering i et innenfra og et utenfra.

Sist endret 26. nov. 2012 15:12 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Elevsamtalen som jevnlig dialog i et aksjonsperspektiv.

Sist endret 26. nov. 2012 15:15 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

An action research study of regular, formalized teacher-pupil dialogues.

Sist endret 26. nov. 2012 10:31 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Fanget i språket? IKT og språkvalg i tanzaniansk høyere utdanning - en revitalisering av kiswahili? en studie utført ved Universitetet i Dar es Salaam..

Sist endret 26. nov. 2012 10:33 av aevandt@uio.no

The dissertation's title:

Trapped in the language? ICT and laguage-choices in Tanzanian higher education.

Sist endret 3. jan. 2013 11:42 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Mathematics teachers' knowledge, beliefs and communication.

Sist endret 24. okt. 2012 16:46 av Solveig Bauge Løland

Avhandlingens tittel er:

Language and Reading Development in Children with Down Syndrome.

Sist endret 24. okt. 2012 16:46 av Solveig Bauge Løland

Avhandlingens tittel er:

Language and Reading Development in Children with Down Syndrome.

Sist endret 29. nov. 2012 11:07 av aevandt@uio.no

Title of dissertation:

Reading in the knowledge society. A quantitative and qualitative investigation of students' strategic reading of multiple texts.

Sist endret 22. nov. 2012 14:29 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Lesing i kunnskapssamfunnet. En kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av studenters strategiske lesing av multiple tekster..