Høst 2014

Tidligere

Tid og sted: 18. des. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Marianne Klem vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 18. desember 2014.

Avhandlingens tittel er:

Språkkartlegging som grunnlag for identifisering av førskolebarn i risiko for språkvansker.

Tid og sted: 17. des. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Rose Ephraim Matete vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 17. desember 2014.

Avhandlingens tittel er:

Decentralisation in Tanzanian Education and Teacher Accountability. The Case of Primary School Management in Kinondoni Municipality and Mbeya City.

Tid og sted: 16. des. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cecilie Pedersen Dalland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 16. desember 2014.

Avhandlingens tittel er:

Elevaktive arbeidsformer: Hvordan påvirker arbeidsplaner og muntlige framføringer elevers strategier i klasserommet?

Tid og sted: 12. des. 2014 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Rolf Steier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 12. desember 2014.

Avhandlingens tittel er:

Embodied Meaning Making and the Museum: Bodies, artifacts, and spaces in sociocultural approaches to museum learning and design.

Tid og sted: 4. des. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

torsdag 4. desember 2014.

Avhandlingens tittel er:

Insights from TIMSS Advanced on Critical Aspects of the Advanced Mathematics Program in Norwegian Upper Secondary School. Content, Competence, and Motivation.

Tid og sted: 28. nov. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Ellen Beate Hellne-Halvorsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. november 2014.

Avhandlingens tittel er:

Skrivepraksiser i yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Tid og sted: 28. nov. 2014 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Yngve Refseth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. november 2014.

Avhandlingens tittel er:

Grønne maskiner for kunnskapsvekst. Implementering av One Laptop Per Child på en skole i Etiopia.

Tid og sted: 14. nov. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Wenke Mork Rogne vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 14. november 2014.

Avhandlingens tittel er:

På sporet av meining. Korleis unge lesarar arbeider med multiple, delvis motstridande tekstar. Ein empirisk mixed-methods-studie av sjuandeklassingar sine strategiske aktivitetar.

Tid og sted: 17. okt. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Elin Borg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 17. oktober 2014.

Avhandlingens tittel er:

Beyond a dual understanding of gender differences in school achievement: A study of the gender gap among youth in Oslo secondary schools.

Tid og sted: 10. okt. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Jannicke Karlsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 10. oktober 2014.

Avhandlingens tittel er:

Språk og lesing hos minoritetsspråklige barn i barnehage og skole. Faktorer som støtter språk og lesing på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål: en longitudinell oppfølging frå barnehage til andre klasse.

Tid og sted: 29. sep. 2014 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Anne Bergliot Øyehaug vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Små forskere lærer naturfag.  En longitudinell studie av 10-13 åringers naturfagkompetanse i en utforskende kontekst.

Tid og sted: 25. sep. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Debora Carrai vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 25. september2014.

Avhandlingens tittel er:

Fremmedspråk på ungdomstrinnet. En analyse av motivasjon og andre faktorer involvert i elevenes fagvalg og tilfredshet med faget.

Tid og sted: 18. sep. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Øyvind Bergwitz vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 18. september 2014.

Avhandlingens tittel er:

Døves medborgerskap. En undersøkelse av døves samfunnsforankringer; opplevde rettigheter, deltagelsesformer og identiteter som medlemmer av det norske samfunnet.

Vegard Kvam vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

tirsdag 16. september 2014.

Avhandlingens tittel er:

Skolefronten. En studie av Einar Høigårds pedagogiske engasjement mot nazifisering av det norske utdanningssystemet med vekt på den høyere skole 1940 - 1945.

Tid og sted: 12. sep. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Eli Bjørhusdal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 12. september2014.

Avhandlingens tittel er:

Mellom nøytralitet og språksikring. Norsk offentleg språkpolitikk 1885-2005.