Disputas: Cand.scient. Anne Bergliot Øyehaug

Anne Bergliot Øyehaug vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Små forskere lærer naturfag.  En longitudinell studie av 10-13 åringers naturfagkompetanse i en utforskende kontekst.

Anne Bergliot Øyehaug

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Inquiry Based Science Education (IBSE).  Hva ligger i dette uttrykket, og hvorfor er det blitt et så sentralt begrep? Hva sier forskningen om IBSE som metode for å stimulere læring og interesse hos elever i naturfag?

Tid: Mandag 29. september 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted:Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Professor Pernilla Nilsson, Sektionen för lärarutbildningen, Högskolan i Hamlstad, Sverige (1. opponent).
  • Førsteamanuensis tom Olav Klepaker, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er professor emeritus Svein Sjøberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Prodekan for studier og utdanning, førsteamanuensis Eli Ottesen, Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Doris Jorde, Institutt for Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo.
  • Førsteamanuensis Anne Holt, Høgskolen i Hedmark.

Sammendrag

Information in English

 

Publisert 9. juli 2014 10:47 - Sist endret 6. nov. 2014 12:11