Disputas: Master Debora Carrai

Debora Carrai vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 25. september2014.

Avhandlingens tittel er:

Fremmedspråk på ungdomstrinnet. En analyse av motivasjon og andre faktorer involvert i elevenes fagvalg og tilfredshet med faget.

Debora Carrai

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Fremmedspråk i nordiske land: læring, undervisning og vurdering.

Tid: torsdag 25. september 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Professor Ritva Kantelinen, School of Applied Educational Science and Teacher Education, University of Eastern Finland (1. opponent).
  • Universitetslektor Gudrun Erikson, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs Universitet, Sverige (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er førsteamanuensis Eva Thue Vold, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Instituttleder, professor Rita Hvistendahl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.
  • Professor Svein Lie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

For sammendrag, se

 

 

Publisert 9. juli 2014 10:47 - Sist endret 16. sep. 2014 17:31