English version of this page

Disputas: Cand.philol. Eli Bjørhusdal

Eli Bjørhusdal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 12. september2014.

Avhandlingens tittel er:

Mellom nøytralitet og språksikring. Norsk offentleg språkpolitikk 1885-2005.

Eli Bjørhusdal. Foto: privat

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Språkpolitiske røynsler og tankar om vegar vidare etter 107 år med sidemålsundervisning i skulen.

Tid: fredag 12. september 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Professor Andrew Linn, School of English, The University of Sheffield, UK (1. opponent).
  • Førsteamanuensis Kjersti Breivega, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen er professor Johan Tønneson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Komitéens koordinator er professor emeritus Aud Marit Simensen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Førstelektor Torgeir Onstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Kjell Lars Berge, Institutt for Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.
  • Professor Frøydis Hertzberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Information in English

 

Publisert 9. juli 2014 10:47 - Sist endret 8. feb. 2016 10:37