English version of this page

Disputas: Cand.philol. Ellen Beate Hellne Halvorsen

Ellen Beate Hellne-Halvorsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. november 2014.

Avhandlingens tittel er:

Skrivepraksiser i yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Ellen Beate Hellne-Halvorsen. Foto: privat

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Å studere diskurser gjennom skrivehendelser: teoretiske og metodiske utfordringer.

Tid: fredag 28. november 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Professor Anna-Malin Karlsson, Avdeling för forskning och utbildning i modern svenska (FUMS) , Uppsala Universitet, Sverige (1. opponent).
  • Professor Lars Sigfred Evensen, Institutt for språk og litteratur, NTNU (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Jonas Bakken, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Instituttleder, Professor Rita Hvistendahl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Frøydis Hertzberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Anne-Lise Høstmark Tarrou, Instiutt for yrkesfaglærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus.

English

Sammendrag

 

Publisert 27. okt. 2014 11:13 - Sist endret 8. feb. 2016 10:36