Disputas: Cand.scient. Ida Friestad Pedersen

torsdag 4. desember 2014.

Avhandlingens tittel er:

Insights from TIMSS Advanced on Critical Aspects of the Advanced Mathematics Program in Norwegian Upper Secondary School. Content, Competence, and Motivation.

Ida Friestad Pedersen

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Teoretiske perspektiver på motivasjon og sammenheng mellom motivasjon og matematisk kompetanse.

Tid:torsdag 4. desember 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Anne Birgitte Fyhn, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet (1. opponent).
  • Universitetslektor Peter Nyström, Avdeling för beteendevetenskapliga mätninger, Umeå Universitet, Sverige (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er forsker Ole Kristian Bergem, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Førstelektor Torgeir Onstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Førsteamanuensis Liv Sissel Grønmo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Paul Ernest, University of Exeter, UK..

Sammendrag

 

Publisert 30. okt. 2014 14:53 - Sist endret 8. feb. 2016 10:37