IPED

Tidligere

Tid og sted: 17. des. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Rose Ephraim Matete vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 17. desember 2014.

Avhandlingens tittel er:

Decentralisation in Tanzanian Education and Teacher Accountability. The Case of Primary School Management in Kinondoni Municipality and Mbeya City.

Tid og sted: 16. des. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cecilie Pedersen Dalland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 16. desember 2014.

Avhandlingens tittel er:

Elevaktive arbeidsformer: Hvordan påvirker arbeidsplaner og muntlige framføringer elevers strategier i klasserommet?

Tid og sted: 12. des. 2014 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Rolf Steier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 12. desember 2014.

Avhandlingens tittel er:

Embodied Meaning Making and the Museum: Bodies, artifacts, and spaces in sociocultural approaches to museum learning and design.

Tid og sted: 14. nov. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Wenke Mork Rogne vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 14. november 2014.

Avhandlingens tittel er:

På sporet av meining. Korleis unge lesarar arbeider med multiple, delvis motstridande tekstar. Ein empirisk mixed-methods-studie av sjuandeklassingar sine strategiske aktivitetar.

Tid og sted: 17. okt. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Elin Borg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 17. oktober 2014.

Avhandlingens tittel er:

Beyond a dual understanding of gender differences in school achievement: A study of the gender gap among youth in Oslo secondary schools.

Vegard Kvam vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

tirsdag 16. september 2014.

Avhandlingens tittel er:

Skolefronten. En studie av Einar Høigårds pedagogiske engasjement mot nazifisering av det norske utdanningssystemet med vekt på den høyere skole 1940 - 1945.