Disputas: Master Cecilie Pedersen Dalland

Cecilie Pedersen Dalland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 16. desember 2014.

Avhandlingens tittel er:

Elevaktive arbeidsformer: Hvordan påvirker arbeidsplaner og muntlige framføringer elevers strategier i klasserommet?

Cecilie Pedersen Dalland. Foto: Inst. for pedagogikk

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Ekletisk anvendelse av teori - innhold, muligheter og utfordringer.

Tid: tirsdag 16. desember 2015, kl 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Elisabet Öhrn, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet, Sverige (1. opponent).
  • Professor Thomas Nordahl, Senter for praksisrettet utdanningsforskning, Høgskolen i Hedmark (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og bedømmelseskomiteens koordinator er professor Bodil Stokke Olaussen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Prodekan for studier og utdanning, førsteamanuensis Eli Ottesen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Kirsti Klette, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Harriet Bjerrum-Nielsen, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

 

Kandidaten har vært knyttet til Den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap (NATED).

Sammendrag

Information in English

Publisert 16. des. 2014 12:27 - Sist endret 4. mars 2015 13:05