Disputas: Master Elin Borg

Elin Borg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 17. oktober 2014.

Avhandlingens tittel er:

Beyond a dual understanding of gender differences in school achievement: A study of the gender gap among youth in Oslo secondary schools.

Elin Borg. Foto: Inst. for pedagogikk

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Working towards gender equity in secondary schooling. Lessons from theory, research and practice.

Tid: fredag 17. oktober 2014, kl 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Marianne Nordli Hansen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (1. opponent).
  • Professor Lynne Chisholm, UNESCOs Institute for Life Long Learning, Hamburg, Tyskland (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og bedømmelseskomiteens koordinator er forsker Rolf Vegar Olsen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Vibeke Grøver, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Forsker Kristinn Hegna, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Professor Jan-Eric Gustafsson, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, Sverige

Kandidaten har vært knyttet til Den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap (NATED)
 

Sammendrag

Publisert 23. okt. 2014 08:35 - Sist endret 4. mars 2015 13:03