English version of this page

Disputas: Master Rolf Steier

Rolf Steier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 12. desember 2014.

Avhandlingens tittel er:

Embodied Meaning Making and the Museum: Bodies, artifacts, and spaces in sociocultural approaches to museum learning and design.

Rolf Steier. Foto: UV, UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Embodied learning: how gesture is and isn't like language.

Tid: fredag 12. desember 2014, kl 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Christopher Hoadley, Steinhardt School of Culture, Education and Human Development, New York University, USA (1. opponent).
  • Associate Professor Marianne Achiam, Institut for Naturfagenes Didaktik, Universitetet i København, Danmark 2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og bedømmelseskomiteens koordinator er professor Anders Mørch, Institutt for pedagogikkDet utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Førstelektor Torgeir Onstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Førsteamanuensis Palmyre Pierroux, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Forsker Ingeborg Krange, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo


Sammendrag

Information in English

Publisert 11. nov. 2014 16:23 - Sist endret 8. feb. 2016 10:40