Disputas: Master Rose Ephraim Matete

Rose Ephraim Matete vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 17. desember 2014.

Avhandlingens tittel er:

Decentralisation in Tanzanian Education and Teacher Accountability. The Case of Primary School Management in Kinondoni Municipality and Mbeya City.

Rose Ephraim Matete. Foto: IPED, UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: How have decentralization and school-based decision-making policies and practices improved and/ or hindered accountability and performance management in the provision of educational services in Tanzania?.

Tid: Onsdag 17. desember 2014, kl 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Alec Gershberg, New School for Public Engagement, New York City, USA (1. opponent).
  • Professor Justinian Galabawa, Department of Educational Foundations, Management and Lifelong Education, University of Dar es Salaam, Tanzania (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og bedømmelseskomiteens koordinator er professor Birgit Brock-Utne, emerita ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Dekan, professor Berit Karseth ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Veiledere

  • Professor Lene Buchert, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Jon Lauglo, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo


Sammendrag

Information in English

Publisert 11. nov. 2014 15:37 - Sist endret 4. mars 2015 12:21