Disputas: Ph.d. Vegard Kvam

Vegard Kvam vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

tirsdag 16. september 2014.

Avhandlingens tittel er:

Skolefronten. En studie av Einar Høigårds pedagogiske engasjement mot nazifisering av det norske utdanningssystemet med vekt på den høyere skole 1940 - 1945.

Vegard Kvam, Foto: privat

Tid og sted for prøveforelesninger

Prøveforelesninger over selvvalgt emne og oppgitt emne for graden dr.philos.:

Selvvalgt emne: Oppdragelse til nasjonalfølelse i norsk primærskole før annen verdenskrig.

Tid: Tirsdag 16. september, klokken 09.15 - 10.00

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Oppgitt emne:  Hovedtrekk i forskningen om den sivile motstandskampen under den tyske okkupasjon.

Tid: Tirsdag 16. september, klokken 10.15 - 15.00

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Ove Korsgaard, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Danmark (1. opponent).
  • Dr.art. Jorunn Sem Fure, Telemark museum, Skien (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er instituttleder, professor Ola Stafseng, Institutt for Pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.Oppgis senere.

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor Hansjörg Hohr, Institutt for pedagogikk,  Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

 

Publisert 22. aug. 2014 10:37 - Sist endret 19. okt. 2017 12:24