Disputas: Cand.philol. Wenke Mork Rogne

Wenke Mork Rogne vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 14. november 2014.

Avhandlingens tittel er:

På sporet av meining. Korleis unge lesarar arbeider med multiple, delvis motstridande tekstar. Ein empirisk mixed-methods-studie av sjuandeklassingar sine strategiske aktivitetar.

Wenke Mork Rogne. Foto: privat

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Presenter og diskuter et forslag til en intervensjon for å fremme ungdomsskoleelevers forståelse og integrasjon av informasjon fra både trykte og digitale tekster.

Tid: fredag 14. november 2014, kl 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Monica Reichenberg , Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet, Sverige (1. opponent).
  • Førsteamanuensis Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og bedømmelseskomiteens koordinator er førsteamanuensis Ingvill Rasmussen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Prodekan for forskning og forskerutdanning, professor Monica Melby-Lervåg, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Helge I. Strømsø, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Seniorforsker Astrid Roe, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo


Sammendrag

English

Publisert 29. sep. 2014 11:32 - Sist endret 9. feb. 2015 14:51