Disputas: Cand.sociol. Øyvind Bergwitz

Øyvind Bergwitz vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 18. september 2014.

Avhandlingens tittel er:

Døves medborgerskap. En undersøkelse av døves samfunnsforankringer; opplevde rettigheter, deltagelsesformer og identiteter som medlemmer av det norske samfunnet.

Øyvind Bergwitz

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Internasjonal forskning om døves medborgerskap: rettigheter, deltakelsesformer og identiteter.

Tid: Torsdag 18. september 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Professor Berth Danermark, Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Õrebro Universitet, Sverige (1. opponent).
  • Professor Jenny Steinnes, Avdeling for pedagoøgikk og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er professor Hansjörg Hohr, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Professor Ona Bø Wie, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor emeritus Eva-Signe Falkenberg og professor Reidun Tangen,  begge Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

 

 

For sammendrag, se

 

Publisert 4. aug. 2014 12:59 - Sist endret 15. okt. 2014 09:42