Disputas: Master Jannicke Karlsen

Jannicke Karlsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 10. oktober 2014.

Avhandlingens tittel er:

Språk og lesing hos minoritetsspråklige barn i barnehage og skole. Faktorer som støtter språk og lesing på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål: en longitudinell oppfølging frå barnehage til andre klasse.

Jannicke Karlsen

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Betydningen av barnehagens språkmiljø for minoritetsspråklige barns språkutvikling.

Tid: Fredag 10. oktober 2014 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Professor Mikael Heimann, Institutionen för beteendevetenskap och lärande,  Universitetet i Linköping, Sverige (1. opponent).
  • Førsteamanuensis Åse Kari H. Wagner, Det humanistiske fakultet, Stavanger (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er professor Ivar Bråten, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Professor emeritus Eva-Signe Falkenberg, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Solveig Alma Halaas Lyster, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Esther Geva, University of Toronto, Canada
  • Professor Bente Hagtvet, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

 

 

For sammendrag, se

Information in English, see

 

Publisert 4. sep. 2014 14:21 - Sist endret 6. okt. 2014 16:29