Disputas: Cand.ed. Marianne Klem

Marianne Klem vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 18. desember 2014.

Avhandlingens tittel er:

Språkkartlegging som grunnlag for identifisering av førskolebarn i risiko for språkvansker.

Marianne Klem

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Tidlig prediksjon av språkvansker: Til barnets beste eller en selvoppfyllende profeti?

Tid: Torsdag 18. desember 2014 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditoriium 3, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Professor (em.) Pekka Niemi, Centre for Learning Research, University of Turku, Finland (1. opponent).
  • Professor Thormod Idsøe, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er professor Bodil Stokke Olaussen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Professor Monica Dalen, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Bente Hagtvet, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor II Charles Hulme, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

 

Sammendrag

Information in English

 

Publisert 24. nov. 2014 15:52 - Sist endret 8. feb. 2016 10:41