Disputas: Master Yngve Refseth

Yngve Refseth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. november 2014.

Avhandlingens tittel er:

Grønne maskiner for kunnskapsvekst. Implementering av One Laptop Per Child på en skole i Etiopia.

Yngve Refseth

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Sosiokulturelle rammer for "single-case" studier av nye hjelpemidler for kunnskapsvekst - teoretiske og metodiske utfordringer.

  • Hvordan kan sosiokulturelle rammer være veiledende i forskningsprosessen?
  • Hvordan kan disse rammene bidra til kritisk analyse av undervisning og læringssamspillet og forventet kunnskapsutvikling hos elevene?

Tid: Fredag 28. november 2014 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Professor Lone Dirckinck-Holmfeld, Det humanistiske fakultet, Aalborg Universitet, Danmark (1. opponent).
  • Professor Yngve Nordkvelle, Avdeling for pedagogikk og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er førsteamanuensis Berit H. Johnsen, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Professor Kirsten Hofgaard Lyche, emerita ved Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Anders Mørch, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

 

 

Sammendrag

Information in English

Publisert 6. nov. 2014 15:06 - Sist endret 17. feb. 2015 13:54