Sammendrag av disputaser - Side 2

Sist endret 17. feb. 2015 13:49 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Grønne maskiner for kunnskapsvekst. Implementering av One Laptop Per Child på en skole i Etiopia.

Sist endret 17. okt. 2014 10:30 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Beyond a dual understnding of gender differences in school achievement: A study of the gender gap among youths in Oslo secondary schools.

Sist endret 4. sep. 2014 10:11 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

A study of Einar Høigård ant the fight against the Nazification of the Norwegian educational system 1940-1945.

Sist endret 2. okt. 2014 12:54 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Skolefronten. En studie av Einar Høigårds pedagogiske engasjement mot nazifisering av det norske utdanningssystemet med vekt på den høyere skole 1940-1945.