Høst 2015

Tidligere

Tid og sted: 14. des. 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Bente Ulla vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 14. desember 2015.

Avhandlingens tittel er:

Arrangement av kropp, kraft og kunnskap. Ein studie av profesjonsutøvinga til barnehagelæraren.

Tid og sted: 10. des. 2015 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Hedvig Skonhoft Johannesen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 10. desember 2015.

Avhandlingens tittel er:

Yrkesfaglæreres kulturelle koder. En kvalitativ studie av yrkesfaglæreres kulturelle koder i skoledelen i utvalgte yrkesfaglige utdanningsprogram.

Tid og sted: 20. nov. 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Anders Johan Nordahl-Hansen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 20. november 2015.

Avhandlingens tittel er:

Assessment of Language and Social communication in Children With Autism: Measurement Issues.

Tid og sted: 7. okt. 2015 12:15, Helga Engs hus, Blindern

Cand.scient.Torunn Aanesland Strømme vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 7. oktober 2015.

Avhandlingens tittel er:

Supporting students' conceptual sense-making in computer-based settings in science. Exploring the support aspects of digital Tools, peer Collaboration, teacher intervention, and instructional design.

Tid og sted: 11. sep. 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Magnus Hontvedt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 11. september 2015.

Avhandlingens tittel er:

Simulations in Maritime Training. A video study of the socio-technical organisation of ship simulator training.

Tid og sted: 4. sep. 2015 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Robsan Margo Egne vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 4. september 2015.

Avhandlingens tittel er:

Ethiopia in Transition: A Multicultural Education Perspective on Teacher Education Policies, Curricula, and Practices.

Tid og sted: 28. aug. 2015 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Gro Elisabeth Aasen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 28. august 2015.

Avhandlingens tittel er:

Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde.

Tid og sted: 25. aug. 2015 12:15, Helga Engs hus, Blindern

Gard Ove Sørvik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 25. august 2015.

Avhandlingens tittel er:

Multiple school science literacies. Exploring the role of text during Integrated inquiry-based science and literacy instruction.