Disputas: Master Gard Ove Sørvik

Gard Ove Sørvik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 25. august 2015.

Avhandlingens tittel er:

Multiple school science literacies. Exploring the role of text during Integrated inquiry-based science and literacy instruction.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Vurdering av kvalitet på elevers læringsprosesser og læringsutbytte knyttet til naturitenskaplig språkbruk og kommunikasjon.

Tid: tirsdag 25. august 2015 kl 10.15 - 11.00

Sted: Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

 

  • Professor Leif Östman, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Universitetet i Uppsala, Sverige (1. opponent).
  • Professor Stein Dankert Kolstø, Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen (2. opponent).

Tredje medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er forsker Astrid Roe, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasens leder

  • Professor Gunnar Gjone, emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Marianne Ødegård, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Førsteamanuensis Sonja M. Mork, Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo
  • Forsker Rolf Vegar Olsen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo

 

 

Sammendrag.

Information in English

Publisert 25. juni 2015 12:19 - Sist endret 24. aug. 2015 12:58