Disputas: Cand.scient. Torunn Aanesland Strømme

Cand.scient.Torunn Aanesland Strømme vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 7. oktober 2015.

Avhandlingens tittel er:

Supporting students' conceptual sense-making in computer-based settings in science. Exploring the support aspects of digital Tools, peer Collaboration, teacher intervention, and instructional design.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: The notion of mediation in studies of classroom discourse: implications for research and teaching.

Tid: onsdag 7. oktober 2015 kl 10.15 - 11.00

Sted: Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Consultant Professor Karen Littleton Faculty of Education and Language Studies, The Open University, UK (1. opponent).
  • Dr. Karim Hamza, Departments of Mathematics and Science Education, Stockholm University, Sweden (2. opponent).

Tredje medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er professor Erik Knain , Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasens leder

  • Prodekan for studier og utdanning, førsteamanuensis Eli Ottesen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Sten Ludvigsen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Førsteamanuensis Anniken Furberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Sonja Mork, Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo

Kandidaten har vært knyttet til Den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap (NATED)

 

Sammendrag

Information in English

Publisert 3. sep. 2015 14:01 - Sist endret 22. sep. 2015 15:58