Disputas: Master Anders Johan Nordahl-Hansen

Master Anders Johan Nordahl-Hansen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 20. november 2015.

Avhandlingens tittel er:

Assessment of Language and Social communication in Children With Autism: Measurement Issues.

Anders J Nordahl Hansen. Foto: Institutt for pedagogikk

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: What do we know about structural language impairments in autism spectrum disorder?

Tid: fredag 20. november 2015, kl 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Tony Charman, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN), Kings College London, UK (1. opponent).
  • Professor Herbert Roeyers, Department of Experimental Clinical and Health Psychology Developmental Disorders, Ghent University, Belgium (2. opponent).

Tredje medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Janne von Koss Torkildsen, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Eva-Signe Falkenberg, emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Stein Erik Ulvund, Institutt for pedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo..


Sammendrag

Information in English

Publisert 20. okt. 2015 12:56 - Sist endret 5. nov. 2015 15:07