Disputas: Master Bente Ulla

Master Bente Ulla vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 14. desember 2015.

Avhandlingens tittel er:

Arrangement av kropp, kraft og kunnskap. Ein studie av profesjonsutøvinga til barnehagelæraren.

Bente Ulla

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Diskuter hvordan ulike vitenskapsteoretiske posisjoner til forskningsfeltet "barnehage" vil frembringe forskjellig kunnskap om barnehagelærerens profesjonsmandat.

Tid: mandag 14. desember 2015, kl 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Anne-Li Lindgren, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Förskollärarutbildning och Förskoleforskning, Stockholms Universitet, Sverige (1. opponent).
  • Førsteamanuensis Tiri Bergesen Schei, Musikkseksjonen, Høgskolen i Bergen (2. opponent).

Tredje medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Finn Hjardemaal, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Tone Kvernbekk, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Sissel Germeten, Høgskolen i Oslo og Akershus, professor Anne Lise Arnesen, Høgskolen i Oslo og Akershus og professor Tone Dyrdal Solbrekke, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo..


Sammendrag

Information in English

Publisert 16. nov. 2015 11:21 - Sist endret 30. mars 2016 16:25