Disputas: Cand.polit. Hedvig Skonhoft Johannesen

Cand.polit. Hedvig Skonhoft Johannesen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 10. desember 2015.

Avhandlingens tittel er:

Yrkesfaglæreres kulturelle koder. En kvalitativ studie av yrkesfaglæreres kulturelle koder i skoledelen i utvalgte yrkesfaglige utdanningsprogram.

Hedvig Skonhoft Johannesen (foto: privat)

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Ta utgangspunkt i Bourdieus teori om symbolsk vold og diskuter i hvilke sammenhenger og i hvilken grad man kan forvente å finne symbolsk vold relatert til sosiale klasser i det norske samfunnet i dag.

Tid: torsdag 10. desember 2015, kl 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Annick Prieur, Institut for sociologi og social arbejde, Aalborg Universitet, Danmark(1. opponent).
  • Professor Ole Jonny  Olsen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen (2. opponent).

Tredje medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er professor Jon Lauglo, emeritus ved Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Gunnar Gjone, emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Ola Stafseng, Institutt for pedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Anne-Lise Høstmark Tarrou, emerita ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for yrkesfaglærerutdanning.


Sammendrag

Information in English

Publisert 1. okt. 2015 09:48 - Sist endret 18. feb. 2016 12:42