ISP

Sist endret 27. aug. 2015 15:12 av aevandt@uio.no

Gro Elisabeth Aasen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 28. august 2015.

Avhandlingens tittel er:

Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde.