Disputas: Cand.ed. Gro Elisabeth Aasen

Gro Elisabeth Aasen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 28. august 2015.

Avhandlingens tittel er:

Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde.

Gro Elisabeth Aasen.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Forskjeller og likheter i utvikling og atferd hos barn og unge med henholdsvis diagnosen blindhet og autismespekterforstyrrelser. Er det likhetene eller det særegne ved de to gruppene som gjør at de profitterer på anvendelsen av taktile planer?

Tid: Fredag 28. augusti2015, kl 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Karl Henry Jacobsen, Institutt for psykologi, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitetet, (NTNU). Trondheim (1. opponent).
  • Psykolog, Ph.D. Anette Ingsholt, Synscenter Refsnæs, Center for blinde og svagsynede børn og unge, Danmark (2. opponent).

Tredje medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er professor Monica Dalen, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Dekan, professor Berit Karseth, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Forsker Terje Nærland, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom), Oslo Universitetssykehus (OUS) og NORMENT(Norsk senter for forskning på mentale lidelser), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Professor emeritus Harald Martinsen, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo


Sammendrag

Information in English

Publisert 25. juni 2015 12:27 - Sist endret 27. aug. 2015 15:12