Sammendrag

Sist endret 1. juli 2015 16:25 av Solveig Bauge Løland

Tittel på avhandlingen:

Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde.

Sist endret 25. nov. 2015 12:44 av aevandt@uio.no

Title of dissertation:

Cultural Codes of Technical and Vocational Teachers. A qualitative study of technical and vocational teachers cultural codes: Teaching school-based learning in selected educational programs at the Norwegian upper secondary school.

Sist endret 22. sep. 2015 13:47 av aevandt@uio.no

Title of dissertation:

Å støtte elevers meningsdannelse av begreper i digitale settinger i naturfag. En utforsking av støtteaspektene digitale verktøy, elevsamarbeid, lærerintervensjoner og pedagogisk organisering.

Sist endret 2. nov. 2015 09:53 av aevandt@uio.no

Title of dissertation:

Assessment of Language and Social Communication in Children with Autism: Measurement Issues.

Sist endret 19. nov. 2015 15:13 av aevandt@uio.no

Title of dissertation:

Arrangement av kropp, kraft og kunnskap. ein studie av profesjonsutøvinga til barnehagelæraren.

Sist endret 10. aug. 2015 10:45 av aevandt@uio.no

Title of dissertation:

Multiple School science literacies. Exploring the role of text during Integrated inquiry-based science and literacy instruction.

Sist endret 10. sep. 2015 14:17 av aevandt@uio.no

Title of dissertation:

Simulations in Maritime Training. A video study of the socio-technical organization of ship simulator training.

Sist endret 20. aug. 2015 15:00 av aevandt@uio.no

Tittel på avhandlingen:

Ethiopia in Transition: A Multicultural Education Perspective on Teacher Education Policies, Curricula and Practices.