Høst 2016

Tidligere

Tid og sted: 16. des. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Fazilat Siddiq vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 16. desember 2016

Avhandlingens tittel er:

Assessment of ICT Literacy. A comprehensive inquiry of the educational readiness for the digital era.

Tid og sted: 12. des. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Kristin Kibsgaard Sjøhelle vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 12. desember 2016

Avhandlingens tittel er:

Å skrive seg inn i språket. Ein intervensjonsstudie av nynorsk sidemålsopplæring for vidaregåande trinn.

Tid og sted: 6. des. 2016 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Jeffrey Brooks Hall vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 6. desember2016

Avhandlingens tittel er:

State School Inspection: The Norwegian Example

Tid og sted: 30. nov. 2016 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Henrik Bøhn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 30. november 2016

Avhandlingens tittel er:

What is to be assessed? Teachers' understanding of constructs in an oral English examination in Norway.

Tid og sted: 24. nov. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, UiO

Master Kristine Høeg-Karlsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 24. november 2016

Avhandlingens tittel er:

Feedback under lupen. Utvikling og utprøving av en modell til bruk i forskning på feedback i høyere utdanning.

Tid og sted: 23. nov. 2016 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Eli Lejonberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 23. november 2016

Avhandlingens tittel er:

Hva kan bidra til god veiledning? En problematisering basert på veilederes og veisøkeres perspektiver på veiledning av begynnende lærere.

Tid og sted: 4. nov. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, UiO

Master Jane Barongo Bakahwemama vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 4. november 2016

Avhandlingens tittel er:

Change of Language of Instruction for Science and Mathematics in Grade Five in Zanzibar: What was the Reasoning Behind the Policy Change?

Tid og sted: 3. nov. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, UiO

Master Astrid Gillespie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 3. november 2016

Avhandlingens tittel er:

Lærersamarbeid om tilpasset opplæring i matematikk. En kvalitativ intervjuundersøkelse av faglæreres og spesiallæreres opplevelse av samarbeid om elever med spesialundervisning i matematikk på 9. trinn.

Tid og sted: 21. okt. 2016 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, UiO

Cand.ed. Helene Fulland  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 21. oktober 2016

Avhandlingens tittel er:

Language minority children’s perspectives on being bilingual - On ‘bilanguagers’ and their sensitivity towards complexity.

Tid og sted: 20. okt. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, UiO

Hovedfagskandidat Anniken Randers-Pehrson vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 20. oktober 2016

Avhandlingens tittel er:

Tinglaging og læringsrom i en kunst- og håndverksdidaktisk kontekst.

Tid og sted: 30. sep. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Per E. Garmannslund vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 30. september 2016

Avhandlingens tittel er:

Fra planlegging til utføring. Skolens mulighet til å øve innflytelse på elevers læringsarbeid i overgangen fra læringens planleggingsfase til utføringsfase.

Tid og sted: 29. sep. 2016 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, UiO

Cand.philol. Brit Marie Hovland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 29. september 2016

Avhandlingens tittel er:

Historie som skolefag og dannelsesprosjekt 1889-1940. En historiografi ut fra folkeskolens historielærebøker.