ILS

Tidligere

Tid og sted: 16. des. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Fazilat Siddiq vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 16. desember 2016

Avhandlingens tittel er:

Assessment of ICT Literacy. A comprehensive inquiry of the educational readiness for the digital era.

Tid og sted: 12. des. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Kristin Kibsgaard Sjøhelle vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 12. desember 2016

Avhandlingens tittel er:

Å skrive seg inn i språket. Ein intervensjonsstudie av nynorsk sidemålsopplæring for vidaregåande trinn.

Tid og sted: 6. des. 2016 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Jeffrey Brooks Hall vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 6. desember2016

Avhandlingens tittel er:

State School Inspection: The Norwegian Example

Tid og sted: 30. nov. 2016 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Henrik Bøhn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 30. november 2016

Avhandlingens tittel er:

What is to be assessed? Teachers' understanding of constructs in an oral English examination in Norway.

Tid og sted: 23. nov. 2016 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Eli Lejonberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 23. november 2016

Avhandlingens tittel er:

Hva kan bidra til god veiledning? En problematisering basert på veilederes og veisøkeres perspektiver på veiledning av begynnende lærere.

Tid og sted: 30. sep. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Per E. Garmannslund vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 30. september 2016

Avhandlingens tittel er:

Fra planlegging til utføring. Skolens mulighet til å øve innflytelse på elevers læringsarbeid i overgangen fra læringens planleggingsfase til utføringsfase.