Disputas: Master Jeffrey Brooks Hall

Master Jeffrey Brooks Hall vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 6. desember2016

Avhandlingens tittel er:

State School Inspection: The Norwegian Example

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Reforming the Norwegian State School Inspection - a researcher's perspective

Tid: Tirsdag 6. desember 2016, kl. 10.15-11.00.

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Olof Johansson, Statsvetenskapliga institutionen, Centrum for skolledarutveckling, Umeå universitet, Sverige (1. opponent)
  • Dr. Sotiria Grek, School of Social and Political Science, University of Edinburgh, UK (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Marit Aas, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Prodekan for studier, professor Eli Ottesen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Docent Linda Rönnberg, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå Universitet, Sverige.


Sammendrag

Information in English kommer

Publisert 10. nov. 2016 10:48 - Sist endret 25. nov. 2016 13:26