Disputas: Cand.philol. Kristin Kibsgaard Sjøhelle

Cand.philol. Kristin Kibsgaard Sjøhelle vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 12. desember 2016

Avhandlingens tittel er:

Å skrive seg inn i språket. Ein intervensjonsstudie av nynorsk sidemålsopplæring for vidaregåande trinn.

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Grammatikk for skriveopplæring sett i lys av internasjonal forsking.

Tid: Mandag 12. desember 2016, kl. 10.15-11.00.

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Profesor Caroline Liberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet, Sverige (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Stian Hårstad, Institutt for språk og litteratur, NTNU, Trondheim (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Kari Anne Rødnes, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Gunnar Gjone, emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Frøydis Hertzberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Synnøve Matre, Fakultet for lærer- og tolkeutdanning, NTNU Trondheim


Sammendrag

Information in English kommer

Publisert 10. nov. 2016 10:32 - Sist endret 9. des. 2016 09:42