Disputas: Master Eli Lejonberg

Master Eli Lejonberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 23. november 2016

Avhandlingens tittel er:

Hva kan bidra til god veiledning? En problematisering basert på veilederes og veisøkeres perspektiver på veiledning av begynnende lærere.

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Drøft profilen på praksislærer/mentorrollen i lys av hovedtrekk i intensjoner og forventninger til veilederutdanning i utvalgte styringsdokumenter, faglitteratur og forskning.

Tid: Onsdag 23. november 2016, kl. 10.15-11.00.

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Kaare Skagen, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus (1. opponent)
  • Professor Monica Rosén, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet, Sverige (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er professor Eli Ottesen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Frøydis Hertzberg, emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Eyvind Elstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Dijana Tiplic, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo


Sammendrag

Information in English kommer

Publisert 24. okt. 2016 10:06 - Sist endret 27. okt. 2017 12:50