Disputas: Master Fazilat Siddiq

Master Fazilat Siddiq vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 16. desember 2016

Avhandlingens tittel er:

Assessment of ICT Literacy. A comprehensive inquiry of the educational readiness for the digital era.

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Do technology-rich classroom (one-to-one laptop environments) improve pupils' results?

Tid: Fredag 16. desember 2016, kl. 10.15-11.00.

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Nancy Law, Centre for Information Technology in Education (CITE), Faculty of Education, University of Hong Kong  (1. opponent)
  • Professor Frank Goldhammer, Centre for Technology Based Assessment, Department of Educational Quality and Evaluation, German Institute for International Educational Research, Germany  (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er professor Eyvind Elstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Gunnar Gjone, emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Rolf Vegar Olsen, Centre for Educational Measurement (CEMO), Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Forsker Ove Edvard Hatlevik, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Ola Erstad, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo


Sammendrag

Information in English

Publisert 16. nov. 2016 13:23 - Sist endret 16. apr. 2018 13:40