Disputas: Cand.philol. Henrik Bøhn

Cand.philol. Henrik Bøhn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 30. november 2016

Avhandlingens tittel er:

What is to be assessed? Teachers' understanding of constructs in an oral English examination in Norway.

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Large-scale assessment of oral English proficiency across different contexts: purposes, formats and uses.

Tid: Onsdag 30. november 2016, kl. 10.15-11.00.

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Senior lecturer dr. Luke Harding, Department of Linguistics and English Language, Lancaster University, UK (1. opponent)
  • Professor Gudrun Erickson, Institutionen för pedagogik, och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs Universitet, Sverige  (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Eva Thue Vold, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Aud Marit Simensen, emerita ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Hilde Hasselgård, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo


Sammendrag

Information in English kommer

Publisert 10. nov. 2016 09:25 - Sist endret 29. nov. 2016 10:21