Disputas: Cand.polit. Per E. Garmannslund

Cand.polit. Per E. Garmannslund vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 30. september 2016

Avhandlingens tittel er:

Fra planlegging til utføring. Skolens mulighet til å øve innflytelse på elevers læringsarbeid i overgangen fra læringens planleggingsfase til utføringsfase.

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Muligheter og begrensninger ved bruk av sosial-kognitive teorier som bakgrunn for å undersøke lærerens påvirkning på elevenes lærings- og arbeidsvanerl

Tid: Fredag 30. september 2016, kl. 10.15-11.00.

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Niels Egelund, Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Danmark (1. opponent)
  • Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er forsker Astrid Roe, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Dekan, professor Berit Karseth, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Eyvind Elstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo


Sammendrag

Information in English

Publisert 18. mai 2016 14:54 - Sist endret 24. okt. 2016 11:14