Disputas: Master Kristine Høeg-Karlsen

Master Kristine Høeg-Karlsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 24. november 2016

Avhandlingens tittel er:

Feedback under lupen. Utvikling og utprøving av en modell til bruk i forskning på feedback i høyere utdanning.

Foto: privat

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Feedback i utdanning og arbeidsliv.

Tid: Torsdag 24. november 2016 kl 1015 - 1100.

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Professor Kari Smith, Program for lærerutdanning, NTNU Trondheim (1. opponent)
  • Professor Christian Lundahl, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro Universitet, Sverige (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og bedømmelseskomiteens koordinator er førsteamanuensis Finn Hjardemaal, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Helge Ivar Strømsø, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Førsteamanuensis Thor Arnfinn Kleven, emeritus ved Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Tone Kvernbekk, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.


Sammendrag

Information in English kommer

Publisert 4. okt. 2016 09:34 - Sist endret 16. nov. 2016 14:11