Disputas: Hovedfagskandidat Anniken Randers-Pehrson

Hovedfagskandidat Anniken Randers-Pehrson vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 20. oktober 2016

Avhandlingens tittel er:

Tinglaging og læringsrom i en kunst- og håndverksdidaktisk kontekst.

Foto: privat

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Den pedagogiske prosessen i kunst- og håndverksfaget i et framtidig perspektiv.

Tid: Torsdag 20. oktober 2016 kl 10:15 - 11:00.

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Professor Mikael Alexanderson, Högskolan i Halmstad, Sverige (1. opponent)
  • Professor Christina Nygren-Langärds, Åbo Akademi, Finland (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen er førsteamanuensis Thor Arnfinn Kleven, emeritus ved Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Bedømmelseskomiteens koordinator er professor Hansjörg Hohr, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Eva-Signe Falkenberg, emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Else Marie Halvorsen, emerita ved Høgskolen i Telemark
  • Førsteamanuensis Finn Hjardemaal, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.


Sammendrag

Information in English kommer

Publisert 26. sep. 2016 13:23 - Sist endret 29. nov. 2016 10:25