Disputas: Cand.philol. Brit Marie Hovland

Cand.philol. Brit Marie Hovland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 29. september 2016

Avhandlingens tittel er:

Historie som skolefag og dannelsesprosjekt 1889-1940. En historiografi ut fra folkeskolens historielærebøker.

Foto: Shane Colvin/ Institutt for pedagogikk

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Teoribruk i utdanningshistorie: muligheter og begrensninger ved teorilån fra ulike fagområder.

Tid: Torsdag 29. september 2016, kl. 10.15-11.00.

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Professor Narve Fulsås, Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet(1. opponent)
  • Professor Agneta Linné, emeritus ved Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro Universitet, Sverige (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Harald Jarning, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Prodekan for studier og utdanning, professor Eli Ottesen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Harald Thuen, Høgskolen i Lillehammer
  • Professor Øystein Sørensen, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.


Sammendrag

Information in English

Publisert 6. sep. 2016 14:02 - Sist endret 27. sep. 2016 12:51