Disputas: Cand.ed. Helene Fulland

Cand.ed. Helene Fulland  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 21. oktober 2016

Avhandlingens tittel er:

Language minority children’s perspectives on being bilingual - On ‘bilanguagers’ and their sensitivity towards complexity.

Foto: Institutt for pedagogikk

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Hva viser etnografiske studier i tospråklige miljøer om språklig praksis på tvers av ulike aldersgrupper?

Tid: Fredag 21. oktober 2016, kl. 10:15-11:00.

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Professor Karin Aronsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholm Universitet, Sverige(1. opponent)
  • Professor Kristine Jensen de Lopez, Institut for kommunikation, Aalborg Universitet, Danmark (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er professor Helge Strømsø, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Prodekan for forskning, professor Ona Bø Wie, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Vibeke Grøver, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Bodil Stokke Olaussen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.


Sammendrag

Information in English kommer

Publisert 7. sep. 2016 12:54 - Sist endret 21. okt. 2016 14:11