Disputas:Master Astrid Gillespie

Master Astrid Gillespie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 3. november 2016

Avhandlingens tittel er:

Lærersamarbeid om tilpasset opplæring i matematikk. En kvalitativ intervjuundersøkelse av faglæreres og spesiallæreres opplevelse av samarbeid om elever med spesialundervisning i matematikk på 9. trinn.

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Spesialpedagogisk kompetanse og kvalitet i dagens skole.

Tid: Torsdag 3. november, kl. 10.15-11.00.

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Niels Egelund, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, Danmark  (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Gunn Elisabeth Søreide, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen  (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen førsteamanuensis Marit Mjøs, NLA, Høgskolen i Bergen.  Bedømmelseskomiteens koordinator er professor Edvard Befring, emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Prodekan for studier, professor Eli Ottesen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Sven Nilsen, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Monica Dalen, emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.


Sammendrag

Information in English kommer

Publisert 6. okt. 2016 11:57 - Sist endret 19. okt. 2016 14:05