Disputas: Tove S. Frønes

Master Tove S. Frønes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 18. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

Å lese og navigere på nettet. En studie av elevers navigasjonsstrategier.

Tove S. Frønes

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Nettlesing i et formativt perspektiv. Hvordan kan man hjelpe sterke og svake lesere didaktisk og utviklingsorientert i lys av den sosiale og kulturelle praksisen de er en del av i dag - i og utenfor skolen?

Tid: Mandag 18. desember 2017, kl. 10.15-11.00.

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 3, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Lektor Nikolaj Frydensbjerg Elf, Syddansk Universitet, Odense, Danmark (1. opponent)
  • Dosent Ulf Fredriksson, Institutionen för pedagogic och didaktik, Stockholms Universitet, Sverige (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Joke Dewilde, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

Veiledere


Sammendrag

Information in English

Publisert 23. nov. 2017 13:04 - Sist endret 9. feb. 2018 14:33