Disputas: Master Jarmila Bubikova Moan

Master Jarmila Bubikova Moan vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 23. november 2017

Avhandlingens tittel er:

Discursive portraits of language, literacy and learning: emerging bilinguals in Norway.

Jarmila Bubikova Moan. Foto: Institutt for pedagogikk

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: kommer

Tid: Torsdag 23. november 2017, kl. 10.15-11.00.

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 3, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Anna De Fina, Department of Italy, Georgetown University, USA  (1. opponent)
  • Professor Karin Aronsson, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms Universitet, Sverige (2. opponent) 

Bedømmelseskomiteens koordinator er professor Hansjörg Hohr, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Prodekan for forskning og forskerutdanning, professor Helge Ivar Strømsø, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Vibeke Grøver, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Ivar Bråten, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo


Sammendrag

Information in English kommer

Publisert 15. sep. 2017 16:27 - Sist endret 20. okt. 2017 10:17