Disputas: Cand.polit. Hilde Christine Hofslundsengen

Cand.polit. Hilde Christine Hofslundsengen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 27. september 2017

Avhandlingens tittel er:

Betydningen av barns oppdagende skriving i barnehagen. En kvasi-eksperimentell intervensjonsstudie.

Hilde Christine Hofslundsengen

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Hvilken betydning kan jevnaldrende (peers) ha for barns skrive- og leseutvikling?

Tid: Onsdag 27. september 2017

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  •  Professor Kristine Jensen de Lopez, Institut for kommunikation, Aalborg Universitet, Danmark (1 opponent)
  •  Forsker 1 Thormod Idsøe, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), Oslo (2 opponent)

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er professor Bodil Stokke Olaussen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor emerita Solveig-Alma Halaas-Lyster, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Bente Eriksen Hagtvet, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs Universitet, Sverige og professor II ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo


Sammendrag

Information in English

Publisert 24. aug. 2017 10:35 - Sist endret 18. sep. 2017 15:31