Disputas: Magnar Ødegård

Master Magnar Ødegård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 7. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

A Comparative Study of Disruptive Behavior between Schools in Norway and the United States.

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Explore possibilities and limitations when applying phenomenological perspectives on disruptive behavior.

Tid: Torsdag 7. desember 2017 kl 10:15

Sted: Aud 3, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Sean Dorrance Kelly, Department of Philosophy, Harvard University, USA (1. opponent)
  • Assistant Professor Stuart I. Hammond, School of Psychology, University of Ottawa, Canada (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er professor emerita Liv Randi Opdal, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

Veiledere

  • Professor Liv Duesund, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo.
  • Professor Elliot Turiel, University of California, Berkeley, USA


Sammendrag 

Information in English

Publisert 24. aug. 2017 10:36 - Sist endret 31. mai 2022 13:25