English version of this page

Disputas: Linn Stokke Guttormsen

Master Linn Stokke Guttormsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

A multimethod study of the impact of stuttering on children.

Linn Stokke Guttormsen

Prøveforelesning

Fredag 28 september 2018, kl. 10.15-11.00, i Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Review the evidence for treatment of preschoolers who stutter. Include in the discussion the possible influence of children's communication attitudes and temperament.

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Barry Guitar, Department of Communication Sciences and Disorders, University of Vermont, USA (1. opponent)
  • Associate Professor Courtney Byrd, Department of Communication Sciences & Disorders, University of Texas at Austin, USA (2. opponent)
  • Professor Vibeke Grøver, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator.

Disputasens leder

Veileder


Sammendrag 

Information in English

 

Publisert 13. sep. 2018 15:11 - Sist endret 14. sep. 2018 09:25