Master Fesseha Abadi Weldemichael

Integrated Functional Adult Literacy Education for Empowerment and Sustainable Development in Ethiopia. A Comparative Study of Tigray and Amhara Regions.

I studiet har jeg benyttet en “mixed methods” design, som har latt meg sammenligne hvordan «Integrated Functional Adult Literacy Education» (IFALE) fungerer i de etiopiske regionene Tigray og Amhara. Studiets generelle hensikt er utforskende, og handler om implementeringen av IFALE med voksne deltakere i landlige områder, og hva det kan tilføre av «empowerment», og bærekraftig utvikling. Forskningsspørsmålene lyder: Hvor effektiv er IFALE i implementering av strategiene om et relevant pensum og et effektivt institusjonelt opplegg? Hva kan vi se IFALE tilfører deltagere av empowerment på politiske, økonomiske, sosiokulturelle og psykologiske områder? Hvordan støtter IFALE bærekraftig utvikling i Etiopia? Intervjuer, observasjoner, dokumentanalyse og spørreundersøkelse ble benyttet som datainnsamlingsmetoder.

Implementering av relevant pensum og et effektivt institusjonelt system fungerte ikke i Tigray, men fungerte delvis i Amhara. I begge regioner bidrar IFALE i en signifikant grad til «empowerment» på flere, men begrensede, politiske, økonomiske, sosiokulturelle og psykologiske områder, som opererer på personlige, familie-, og samfunnsmessige plan. IFALE har ført til mer økt empowerment på det politiske området i Tigray enn i Amhara, men mer økt empowerment på det sosiokulturelle området i Amhara enn i Tigray. IFALE favner også de fleste hovedtrekk fra utdanning for bærekraftig utvikling i Amhara, men bare halvparten av disse i Tigray. Derfor kan det se ut som IFALE moderat sett støtter bærekraftig utvikling innen økonomi, miljø samfunn og kultur i Amhara, mens en slik støttende funksjon virker begrenset i Tigray.

Studiets funn er viktige for politiske beslutningstakere og for personer interessert i utdannings- og annen samfunnsforskning. Resultatene antyder at beslutningstakere må vise politisk vilje til å gjøre voksenutdanning og livslang læring til hovedkomponent i utdanningspolitikken og støtte implementering. For akademia kan evidensbaserte tilnærminger være en alternativ måte å undersøke forskjellige politiske saker. Videre viser studiet at integrert tilnærming til leseferdigher, tallforståelse og livsferdigheter istedet for kun leseferdigher og tallforståelse, er bedre for å utforske hvordan voksenopplæring kan bidra, og at et oppfølgingsstudie av de som er ferdige som deltagere i IFALE kan hjelpe for å undersøke dets effekt og bidrag på kort- og langsiktig plan.

 

Tilbake

Publisert 21. aug. 2018 13:07 - Sist endret 21. aug. 2018 13:10