English version of this page

Disputas: Sverre Tveit

Master Sverre Tveit ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Policy Legitimation of Educational Assessment Reforms. The Cases of Norway and Sweden.

Bilde av stipendiat. Foto.

Sverre Tveit

Prøveforelesning

Fredag 29. november 2019, kl. 10.15-11.00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

A Nordic Model? Discuss challenges and opportunities when implementing New Assessment Education Policy in an era of accountability

Bedømmelseskomité

  • Professor Therese Nerheim Hopfenbeck, Centre for Educational Assessment,
    Department of Education, University of Oxford, UK  (1. opponent)
  • Professor Daniel Sundberg, Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet, Sverige (2. opponent)   
  • Professor Tone Kvernbekk, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator.

 

Disputasens leder

Professor Inga Bostad, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Christian Lundahl, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro Universitet, Sverige
  • Professor Berit Karseth, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 

Sammendrag

Publisert 11. nov. 2019 12:42 - Sist endret 14. nov. 2019 15:26